IFK – Japanese Language School

Tag: Japan

tra dao Japan

Văn hóa thưởng trà Nhật Bản

Ngày nay trà Nhật Bản được xem như một phần không thể tách rời của văn hóa Nhật Bản. Ở Nhật Bản, việc sản xuất và tiêu thụ…

Read More

Contacts

Tư Vấn Du Học Nhật Bản – Khóa Học Tiếng Nhật – Dịch Thuật IFK