IFK – Japanese Language School

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN

Trước khi chính thức chuẩn bị cho việc du học Nhật Bản, chắc hẳn có rất nhiều bạn mong muốn được học tập tại Nhật. Về phương diện này, chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản mà bạn chắc chắn nên biết, chẳng hạn như khái niệm về trường dạy tiếng Nhật, thời gian học (ngắn hạn, dài hạn), thời gian nhập học, v.v. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu “Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế”, nơi bạn có thể học tiếng Nhật, vì vậy hãy thử so sánh chúng với các trường dạy tiếng Nhật một cách cẩn thận.

Các loại cơ sở đào tạo tiếng Nhật

Cơ sở dạy tiếng Nhật là nơi người nước ngoài muốn học lên cao hơn như trường đại học hoặc trường dạy nghề của Nhật Bản hay là những người muốn tìm việc làm ở Nhật Bản sẽ học tiếng Nhật. Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được chia thành ba loại: “Trường dạy tiếng Nhật”, “Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế” và “khóa dự bị” dành cho những người chưa học đủ 12 năm.

Trường dạy tiếng Nhật

Trường dạy tiếng Nhật là cơ sở giáo dục đại diện nơi bạn có thể học tiếng Nhật. Dựa trên việc học tiếng Nhật theo lĩnh vực cụ thể để vượt qua kỳ thi JLPT (kỳ thi năng lực tiếng Nhật), một số trường cung cấp các khóa học kinh doanh để tìm việc làm, các khóa học luyện thi EJU (kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế) cũng có sẵn.

Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế

Một số trường đại học Nhật Bản đã thành lập “các khóa học đặc biệt” với mục đích giáo dục các kỹ năng cơ bản. Trong số các khóa học đặc biệt của trường đại học này là một phần của giáo dục chuẩn bị cho người nước ngoài sắp vào các trường đại học, trường cao học, cao đẳng của Nhật Bản với tư cách là sinh viên quốc tế, sinh viên nghiên cứu và nhà nghiên cứu,… khóa học đặc biệt của trường đại học cung cấp nội dung giáo dục thường được gọi là “khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế”. Không giống như các “Trung tâm Du học” được thành lập tại các trường đại học quốc gia, hầu hết chúng được thành lập tại các trường đại học tư thục, vì vậy chúng còn được gọi là “Các khóa học đặc biệt của trường đại học tư thục dành cho sinh viên quốc tế”.

Ở đây chủ yếu giảng dạy các vấn đề của Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản bằng tiếng Nhật, nhưng có một khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế dạy bằng tiếng Anh, vì vậy bạn phải kiểm tra cẩn thận. Ưu điểm là bạn được học tập trong môi trường khuôn viên trường đại học.

[Tham khảo] Khóa học dự bị

Nếu bạn đã được giáo dục ở nước sở tại từ 12 năm trở lên, bạn có thể đăng ký vào trường dạy tiếng Nhật hoặc khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế được giới thiệu ở trên, nhưng các trường hợp lớp 10 và lớp 11 chưa học đủ 12 năm theo yêu cầu để vào các cơ sở giáo dục đại học như trường đại học Nhật Bản nên không thể nhập học.

Trong trường hợp đó, nếu bạn đăng ký vào “khóa học dự bị” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định trong ít nhất một năm, bạn sẽ đủ điều kiện vào đại học. Các trường với tên gọi như “Trung tâm giáo dục tiếng Nhật”, “Trung tâm đào tạo tiếng Nhật”, “Tập viện Nhật ngữ”, “Học viện Nhật ngữ”, “Trường dạy tiếng Nhật” v.v… hiện đang xúc tiến thành lập các “khóa giáo dục dự bị” như vậy.

2. Các khóa học chính và thời gian khóa học (ngắn hạn, dài hạn) của trường dạy tiếng Nhật

Khi học tiếng tại trường Nhật ngữ, có ngắn hạn (đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn) và dài hạn (đào tạo ngôn ngữ dài hạn), nên nhiều bạn có thể lo lắng về thời gian học.

Theo kết quả của cuộc khảo sát năm 2017 do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ công bố, “Tình hình triển khai giáo dục sinh viên nước ngoài tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật”, các loại khóa học được thành lập tại các trường dạy tiếng Nhật như sau.

<Theo mục đích>

  • Khóa học chung; Việc làm, du học, v.v…
  • Khóa dự bị: học lên đại học. Chúng tôi cung cấp các khóa học 1 năm 6 tháng và các khóa học 2 năm.

(*Tên của khóa học là khác nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, ngay cả khi bạn đang nhắm đến mục tiêu xin việc, bạn có thể tham gia các lớp học trong khóa học dự bị. Vui lòng liên hệ với trường để biết thêm chi tiết.)

<Theo tiết học>

Khóa học 1 năm 9 tháng

Khóa học 1 năm 6 tháng

Khóa học 1 năm 3 tháng

Khóa học 1 năm

Khóa học 6 tháng

Khóa học ngắn hạn:  Ví dụ) Khóa học 1 tháng đến 3 tháng, Khóa học 1 tháng đến 6 tháng

(*Các khóa học khác nhau tùy theo trường. Một số trường không cung cấp các khóa học ngắn hạn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với họ.)

<Theo thời gian nhập học>

Nhập học vào các trường dạy tiếng Nhật khác nhau tùy theo trường, nhưng nhìn chung là hai lần một năm (tháng 4, tháng 10) hoặc bốn lần một năm (tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10).

Khóa nhập học tháng 1: Ví dụ) Nhập học tháng 1 năm 2023, tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2024, khóa học 1 năm 3 tháng.

Khóa học tháng 4: Ví dụ) Nhập học tháng 4 năm 2023, tốt nghiệp tháng 3 năm 2025, khóa học 2 năm.

Khóa nhập học tháng 7: Ví dụ) Nhập học tháng 7 năm 2023, tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2025, khóa học 1 năm 9 tháng.

Khóa nhập học tháng 10: Ví dụ) Nhập học tháng 10/2023, tốt nghiệp tháng 3/2025, khóa 1 năm 6 tháng

Nếu bạn muốn đăng ký vào một trường tiếng Nhật, nhưng lo lắng về việc nên học “ngắn hạn” hay “dài hạn”, hãy quyết định theo mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, trình độ tiếng Nhật mà bạn muốn tiếp cận, v.v.

Phương thức đăng ký nhập học trường Nhật ngữ, phương thức xin visa

Nếu bạn làm rõ ý định đăng ký vào một trường dạy tiếng Nhật và nộp các tài liệu ứng dụng theo yêu cầu của trường, việc nhập học của bạn sẽ được kiểm tra. Nếu bạn được chấp nhận nhập học, bạn phải xin hộ chiếu du học (tình trạng lưu trú “du học”) cho các khóa đào tạo ngôn ngữ từ 3 tháng trở lên. Trong nhiều trường hợp, trường Nhật ngữ sẽ giúp bạn cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” để làm đơn xin visa du học, nhưng do số lượng đơn đăng ký lớn, thời hạn nộp đơn thường được ấn định phù hợp với thời gian nhập học. Do đó, nếu bạn muốn nhập học vào thời gian nhập học mong muốn, tốt hơn hết bạn nên đăng ký nhập học vào một trường dạy tiếng Nhật trước ít nhất 6 tháng.

Tìm kiếm trường dạy tiếng Nhật

Nếu bạn muốn tìm một cơ sở giáo dục tiếng Nhật, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn về cơ sở giáo dục tiếng Nhật” do Hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật cung cấp. Có hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể, phồn thể) và tiếng Hàn.

[Tham khảo] Trường chính thống

Các trường dạy tiếng Nhật được chia thành trường chính thống và trường không chính thống. Trường chính thống là những trường được chính phủ công nhận là “trường có hệ thống quản lý sinh viên quốc tế tốt”. Kiểm tra trang web của trường hoặc hỏi trực tiếp trường tiếng Nhật để xác nhận trước xem trường tiếng Nhật mà bạn dự định nhập học có phải là trường chính thống hay không.

“WeXpats Guide” cũng có các cuộc phỏng vấn và bài báo về các trường dạy tiếng Nhật. Vui lòng sử dụng tài liệu này làm tài liệu tham khảo khi tìm trường dạy tiếng Nhật.

3. Cách chọn và đăng ký khóa học tiếng Nhật dành cho sinh viên quốc tế

Trong trường hợp đăng ký Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, bạn có thể nhận được “visa du học” (tư cách lưu trú “du học”).

Nếu bạn học tiếp lên một trường đại học sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật, một số trường sẽ cho phép bạn vào thẳng trường đại học đó, trong khi những trường khác sẽ đặt ra các điều kiện ưu tiên. Do đó, nếu bạn đang nghĩ đến việc đi du học, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các thông tin liên quan trước thông qua hướng dẫn kiểm tra đầu vào của trường liên quan.

Phương thức đăng ký khóa học tiếng Nhật dành cho sinh viên quốc tế

Nhập học vào khóa học tiếng Nhật thường dựa trên “học kỳ mùa xuân (tháng 4)” và “học kỳ mùa thu (tháng 9)” của trường đại học, nhưng có thể có một số khác biệt nhỏ tùy thuộc vào trường, vì vậy vui lòng kiểm tra hướng dẫn kiểm tra đầu vào trên trang web của trường đại học . Hãy kiểm tra đơn xin nhập học (đơn tiếp nhận) thường được thực hiện sáu tháng trước học kỳ mà bạn muốn đăng ký. Kiểm tra trước thời hạn nộp đơn và các tài liệu, chứng chỉ cần thiết, đồng thời chuẩn bị cho thời gian nộp đơn.

Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, bạn sẽ nhận được “giấy phép nhập học”, và phải đến cục quản lý xuất nhập cảnh (cục nhập cư) để nhận “giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” để được cấp “visa du học (tư cách lưu trú: du học)”. Sau khi “giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” được cấp, hãy gửi nó về đất nước của bạn và đến Đại sứ quán Nhật Bản ở nước bạn. Sau đó, bạn sẽ làm thủ tục xin cấp hộ thiếu (VISA) nhập cảnh Nhật Bản và nhập cảnh vào Nhật Bản với hộ chiếu đã được cấp. Nhân tiện, thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 3 tháng.

Trong trường hợp du học sinh sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản với hộ chiếu “lưu trú ngắn hạn” về cơ bản không thể thay đổi tình trạng cư trú của bạn thành “Visa du học”, vì vậy hãy đăng ký “Visa du học” trước khi vào Nhật Bản.

4. Học bổng dành cho sinh viên các trường Nhật ngữ

Học bổng cũng dành cho sinh viên tại các trường Nhật ngữ và sinh viên quốc tế.

Học bổng tính đến tháng 2 năm 2022 (không bao gồm học bổng của trường, học bổng nghiên cứu và trợ cấp) có thể được tìm thấy trong JASSO STUDY trong “Tập sách học bổng du học Nhật Bản (Tập sách học bổng du học Nhật Bản) 2022-2023” của JASSO STUDY in JAPAN, vì vậy vui lòng sử dụng nó làm tài liệu tham khảo.

5. Tóm lại

Nếu bạn muốn học tiếng Nhật tại Nhật Bản, trước tiên hãy tìm hiểu khái niệm về các trường gọi là “Trường dạy tiếng Nhật” và “Khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế” rồi chọn trường phù hợp với mình. Ngoài ra, bạn phải nộp đơn theo thời gian nhập học, và trong trường hợp đào tạo ngôn ngữ dài hạn, bạn phải chuẩn bị trước “visa du học”. Để biết thông tin về cách chọn trường dạy tiếng Nhật, hãy xem “Cách chọn trường dạy tiếng Nhật: Chi phí cần thiết và 4 điều cẩn kiểm tra!” . Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Tình trạng cư trú “du học” cần thiết cho sinh viên quốc tế là gì? Giải thích về các thủ tục cần thiết cho việc làm!”

Ngoài ra, nếu bạn đang nghĩ đến việc học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp một trường dạy tiếng Nhật, thì kiến thức về các kiểu trường đại học Nhật Bản là rất cần thiết. Nhật Bản có nhiều cơ sở giáo dục đại học đa dạng như trường chuyên (trường chuyên dạy nghề), cao đẳng, đại học, đại học chuyên nghiệp nên rất phứt tạp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem “Tổng quan về giáo dục đại học Nhật Bản và giải thích về tỷ lệ nhập học! Giới thiệu những điểm tốt và vấn đề gặp phải!”

Công ty TNHH Giáo Dục và Dịch Thuật IFK​

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Lượt đánh giá: 355

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Contacts

Tư Vấn Du Học Nhật Bản – Khóa Học Tiếng Nhật – Dịch Thuật IFK