IFK – Japanese Language School

Author: Nguyen Phi Hung

Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản

Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, một hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia có sẵn để giảm chi phí y tế.
Cư dân nước ngoài sẽ ở lại Nhật Bản từ ba tháng trở lên phải đăng

Read More
âm nhạc truyền thống của Nhật Bản

Âm nhạc truyền thống Nhật Bản

Nhạc pop Nhật Bản, hay J-Pop, phổ biến trên toàn thế giới nhờ phim ảnh, anime và internet. Nhưng bạn có biết Nhật Bản cũng có một lịch sử vô

Read More

Contacts

Tư Vấn Du Học Nhật Bản – Khóa Học Tiếng Nhật – Dịch Thuật IFK