IFK – Japanese Language School

Tag: công ty ifk

Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản

Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, một hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia có sẵn để giảm chi phí y tế.
Cư dân nước ngoài sẽ ở lại Nhật Bản từ ba tháng trở lên phải đăng

Read More

Contacts

Tư Vấn Du Học Nhật Bản – Khóa Học Tiếng Nhật – Dịch Thuật IFK